info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Veelgestelde vragen

 • Naar welk niveau stromen de leerlingen van groep 8 uit?

  Onze leerlingen stromen uit naar alle niveaus: van praktijkonderwijs tot gymnasium. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling op de school komt, waar hij het best op zijn plek is. Onze 9 leerlingen van groep 8 van het schooljaar 2020-2021 zijn als volgt uitgestroomd:

  • 2 naar het vwo
  • 3 naar de brugklas mavo/havo
  • 2 naar de mavo
  • 2 naar vmbo-bk

  Twee nieuwkomers werden 13 bij ons. De een gaat naar vmbo-bk en de ander naar het prakijkonderwijs.

 • Naar welke middelbare scholen gaan de leerlingen van groep 8?

  Onze leerlingen stromen uit naar allerlei scholen in Soest, Baarn, Amersfoort en Hilversum. De meesten kiezen voor scholen dichtbij: het Griftland in Soest, het Baarnsch Lyceum of de Waldheim-mavo in Baarn. Anderen gaan wat verder op de fiets. Bijvoorbeeld naar het Prisma College in Amersfoort of Groot Goylant in Hilversum.

  Onze nieuwkomers die 12 zijn, maar nog niet zo lang in Nederland zijn, gaan vaak nog een jaar naar het talencentrum in Amersfoort. Daar krijgen zij nog een jaar intensief taalonderwijs, zodat zij daarna voldoende zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs.

 • Wat vindt de onderwijsinspectie van De Egelantier?

  Wat de onderwijsinspectie precies vindt van De Egelantier kunt u vinden op https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen. Onze school valt onder het basistoezicht en dat betekent dat de onderwijsinspectie tevreden is. In september 2019 heeft de inspectie onze school bezocht en veelvuldig gecomplimenteerd met ons onderwijs.

 • Wat zijn de resultaten op de eindtoets?

  De resultaten die onze leerlingen in groep 8 op de eindtoets behalen zijn goed. De onderwijsinspectie stelt voor alle basisscholen een minimum-eis voor de eindtoets vast. Dat doet de inspectie door te kijken naar de leerlingen, hun achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders. Die minimum-eis voor onze school ligt rond de 529. Onze school scoort daar vrijwel altijd boven. Eén keer was het resultaat lager. Dat bleek gelukkig een uitzondering te zijn. In 2019-2020 is de eindtoets niet afgenomen vanwege corona.

  U kunt de precieze resultaten van onze school bekijken op http://www.scholenopdekaart.nl.

 • Wordt er wel Nederlands op school gesproken?

  Natuurlijk spreken wij Nederlands op school! Nederlands is immers onze voertaal. En het is de taal die we allemaal kennen of leren kennen. Wel hebben wij leerlingen op school die net vanuit een ander land bij ons  komen. Zij verstaan soms nog geen Nederlands en spreken het ook niet. Voor hen mag een klasgenootje vertalen en zij mogen in hun eigen taal spreken. Bijvoorbeeld op het schoolplein. Het is namelijk ook belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten. We stimuleren deze kinderen natuurlijk wel om zo snel mogelijk Nederlands te spreken. En onze ervaring is dat dat meestal best snel lukt.

 • Als er extra aandacht is voor de kunstvakken, is er dan wel voldoende tijd voor de andere vakken?

  Het werken met Alles-in-1 is heel efficiënt. De vakken van wereldoriëntatie zijn geïntegreerd. Begrijpend en studerend lezen leren de kinderen met teksten uit de leerstof. Dat doen ze elke dag bijna vanzelf.  

 • Wat doet de school voor hoogbegaafde of meerbegaafde leerlingen?

  Wij werken groepsdoorbrekend. Een leerling kan dus sneller door de lesstof gaan. Ook kan een leerling de lesstof van Alles-in-1 op een hoger niveau volgen. Eén leerkracht werkt elke week op het leerplein met de begaafde leerlingen aan complexere rekenopdrachten. En we doen mee aan de Kangoeroewedstrijd. Dat is een pittige wereldwijde rekenwedstrijd.

 • Hoe hoog is de ouderbijdrage?

  De ouderbijdrage is  € 35 per kind, € 55 voor 2 kinderen en € 75 voor 3 kinderen of meer.

  Voor het schoolreisje vragen we € 30 extra per kind. 

  Kunt u de bedragen niet betalen, dan kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. https://www.leergeld.nl/soest-baarn/

 • Wat doet de school met de ouderbijdrage?

  De oudervereniging beheert de ouderbijdrage. Zij betalen het volgende van de ouderbijdrage: alle feesten (Sinterklaas, kerst, Pasen, Koningsdag en afscheid van groep 8), sportdag, voorleesontbijt en sommige excursies. Al het geld wordt besteed aan activiteiten voor de kinderen. 

 • Kunnen leerlingen met verschillende achtergronden goed met elkaar omgaan?

  Ja, dat gaat over het algemeen goed. Kinderen hebben wel eens conflicten, zoals op elke school, maar die proberen we zo goed mogelijk op te lossen met de PBS-aanpak. Sommige kinderen moeten wennen aan kinderen met een andere huidskleur of andere gewoonten. Zodra ze elkaar beter kennen, is dat geen probleem meer. 

 • Is elk kind welkom op de Egelantier? 

  Elk kind is in principe welkom op de Egelantier. Kinderen vanuit allerlei landen en achtergronden zijn welkom bij ons. Want wij zijn een openbare school en dus voor iedereen toegankelijk. Maar voor sommige kinderen is onze school niet de meest geschikte plek. Dan gaat het vooral om kinderen met ernstige leer- of gedragsproblemen.