info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Onze school

Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op de multiculturele samenleving in de 21 eeuw. Dit doen wij door projectonderwijs.

Onze waarden

  • Wij hebben op school een sfeer zodat wij, leerlingen, leerkrachten en ouders, met plezier naar school gaan.
  • We zijn trots op onszelf en op elkaar.
  • Wij zorgen voor een pedagogisch klimaat waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen.
  • We hebben hoge ambities voor onszelf en voor onze leerlingen.
  • Wij bieden ruimte voor de ontwikkeling van zelfdenkende, zelf beslissende mensen. Zo leer je verantwoordelijk te zijn voor elke keuze die je maakt. We handelen met lef door vrijheid in gebondenheid te geven.

Wilt u zien hoe wij onze waarden in de dagelijkse praktijk invullen? Kijk dan bij Nieuws. Daar verschijnen regelmatig berichten over onze activiteiten en lessen.

Kenmerken van onze school

  1. Alles-in-1: een thematische methode
  2. Extra aandacht voor kunstvakken
  3. Positive Behavior Support (PBS)
  4. Pakkend passend onderwijs
  5. Actief burgerschap

Scrol naar beneden voor uitleg over deze kenmerken.

Alles-in-1: een thematische methode
Wij werken met Alles-in-1. Dat is een thematische methode voor bijna alle vakken. Alleen voor het leren lezen en rekenen hebben wij andere methodes. Alles-in-1 is sterk gericht op het ervaren en oefenen van alle benodigde vaardigheden, beeldende vorming en muziek.

Meer informatie over Alles-in-1 vindt u op https://www.alles-in-1.org/

Extra aandacht voor kunstvakken
Op onze basisschool besteden we veel aandacht aan beeldende vorming, muziek en drama. Voor muziek en drama zijn er vakdocenten. De leerkrachten verzorgen de beeldende vorming. De lessen passen altijd bij het thema van Alles-in-1. De kunstvakken zijn niet alleen leuk, maar zij zorgen ook voor zelfvertrouwen, concentratievermogen en leerplezier van de leerlingen.

Positive Behaviour Support (PBS)
Onze basisschool is een PBS-school. De achterliggende gedachte is dat alles wat je aandacht geeft groeit. Dus belonen we positief gedrag en formuleren we alle regels positief. De PBS-aanpak versterkt zo het gewenste gedrag en voorkomt probleemgedrag.

Pakkend passend onderwijs
Op onze school geven wij passend pakkend onderwijs en werken wij groepsdoorbrekend. De leerlingen volgen de lessen van Alles-in-1 en rekenen op hun eigen niveau. Dat betekent dat zij vanuit hun stamgroep naar een andere groep (kunnen) gaan voor instructie en verwerking op hun niveau.

Actief burgerschap
Burgerschap is een breed thema. Het gaat om de kinderen, de ouders, de leerkrachten én hun omgeving. Ons doel is dat de kinderen kennis over hun omgeving en de samenleving krijgen. En dat zij praktische vaardigheden en een open houding ontwikkelen. Zo gaan zij goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs. Concrete voorbeelden van het actieve burgerschap zijn: de leerlingenraad, de adoptie van een oorlogsmonument, bezoekjes aan het woonzorgcentrum, de vreedzame wijk en uitstapjes in Soest.