info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Onze school

Ons onderwijs gaat ervan uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving en is gericht op de 21 eeuwse vaardigheden. Dit bieden wij aan in projectonderwijs.

Onze waarden

  • Wij zorgen ervoor dat wij, door ons handelen, een sfeer creëren zodat wij, leerlingen, leerkrachten en ouders, met plezier naar school gaan. We willen trots zijn op onszelf en op elkaar.
  • Wij zorgen ervoor dat wij een pedagogisch klimaat creëren waar zowel leerlingen, ouders als leerkrachten zich veilig voelen. We hebben hoge ambities als het gaat om veiligheid.
  • Wij zorgen ervoor dat wij ruimte bieden voor de ontwikkeling van zelfdenkende, zelf beslissende mensen. Zo leer je verantwoordelijk te zijn voor elke keuze die je maakt. We handelen met lef door vrijheid in gebondenheid te geven.

Kenmerken die onze school typeren

  1. Op onze school zijn de kunst- en cultuurvakken geïntegreerd in het lesprogramma.
  2. Op onze school zetten wij een krachtige leeromgeving neer in de wijk door te werken aan actieve ouderbetrokkenheid en aandacht voor actief burgerschap.
  3. Op onze school werken we nauw samen met externen in ons brede netwerk.
  4. Onze school is een PBS school (Positive Behavior Support).
  5. Op onze school geven wij passend pakkend onderwijs en doorbreken wij het jaarklasleerstofsysteem.