info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Onze ouders

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bespreekt beleidsstukken die van belang zijn voor het onderwijs op de school. Hier kunnen ouders meepraten over het toekomstig beleid.

In de wet medezeggenschap op scholen staat voor welke aangelegenheden de MR advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken zoals de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, veiligheid, het zorgplan en tal van andere aangelegenheden. Daarnaast heeft de MR de mogelijkheid om zelf het initiatief te nemen om zaken die de school betreffen te bespreken. Hiervoor kan iedere ouder of personeelslid contact opnemen met een lid van de MR. Dat kan door een email te sturen naar: [annalies.m@bredeschoolsoest.nl]. Een MR-lid aanspreken op het schoolplein kan natuurlijk ook.

De MR heeft geen zeggenschap over zaken die individuele leerlingen of leerkrachten betreffen. Daarvoor kunt u bij de leerkracht en eventueel bij de directie terecht.

Oudervereniging

De ouderraad denkt mee en helpt bij het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten. Denk aan Suikerfeest, Kerst, Sinterklaas, avondvierdaagse en ouderavonden. Ook verricht de ouderraad hand- en spandiensten bij andere activiteiten zoals de musical, het eindproject en het voorleesontbijt. In de huidige ouderraad zijn 2 leerkrachten en 5 ouders vertegenwoordigd.

De ouderraad int ook de ouderbijdrage voor activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, voorleesontbijt en afscheid van groep 8. De ouderbijdrage bedraagt €35 per kind, €55 voor 2 kinderen en €75 voor 3 kinderen of meer. Voor het schoolreisje betaalt u apart. Als u het geld niet kunt betalen, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. https://www.leergeld.nl/soest-baarn/

De ouderraad vergadert zes keer per jaar ’s middags of ’s avonds.

Ouders in het PBS-team

PBS is de afkorting voor Positive Behaviour Support. Het is een geïntegreerde aanpak voor het creëren van een goed sociaal klimaat op school en voor het versterken van het gewenst gedrag binnen de groep. Het is geen kant en klare methode, wel een benadering met een aantal basale uitgangspunten.

Een schoolbrede aanpak is niet voldoende. Daarom is een goede samenwerking met thuis erg belangrijk. In het PBS-team zijn daarom ook ouders vertegenwoordigd.