info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Project Middeleeuwen

Denk nou niet dat er in die duizend jaar maar weinig gebeurde. Er veranderde juist van alles in deze interessante periode van ruige ridders en kille kastelen en nog veel meer dan dat.

Week 1: Middeleeuwen
We leren Lyntje kennen, het boerenmeisje dat we nog vaker zullen terugzien in de vervolgfilm. Mensen als zij leefden in houten huizen, met maar één kamer. Ridders woonden in stenen kastelen, monniken in kloosters.

Week 2: De kerk
Voor de middeleeuwers was de kerk erg belangrijk. Bidden en studeren over het geloof, dat deden monniken. Maar ook boeken schrijven en zieken helpen. Veel ridders en boeren gingen op kruistocht naar Palestina. We leren over sierletters schrijven, weven, een wandkleed maken tegen de kou, er is volop keus uit leuke doe-opdrachten.

Week 3: Ridders en kastelen
Ridders waren soldaten met een paard en een harnas. Ze woonden in een kasteel. De kasteelheer was hun baas, maar ze vochten ook wel voor de koning. Bij een toernooi vochten ze voor de lol en om te oefenen. En hoe werd nou een kasteel gemaakt? Eerst bouwde men houten torens met een gracht eromheen, later werden het kastelen van steen. We lezen het bekende ridderverhaal Karel en Elegast. Deze Karel is Karel de Grote, een belangrijke koning. In het haar 800 werd hij tot keizer gekroond.

Week 4: Steden
Lyntje uit de film vlucht naar de stad. Samen met haar kijken we daar goed rond. De meeste steden in de lage landen ontstonden rond het jaar 1000. Steden hadden een eigen bestuur en rechters, zelfs een eigen beul. Je snapt dus wel dat de straffen niet mals waren. En dan had je nog de heksenwaag!

Week 5: Staten
In de middeleeuwen bestond Nederland uit heel veel kleine landjes, met een graaf of bisschop als baas. Ze maakten onderling veel ruzie. Voor graaf Floris V liep dat slecht af. Na 1500 werden 17 landjes één geheel: de Nederlanden, met Karel V als heer. Een machtig man die ook regeerde over Spanje en Duitsland.

Na 5 weken kunnen we thuis heel veel vertellen over deze bijzondere periode uit de geschiedenis!