info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Nieuw project: Milieu en kringloop

Bijna alles op aarde loopt in kringetjes, zoals de waterkringloop. Water verdampt tot wolken,  daar valt regen uit en regenwater verdampt weer. Zo gaat dat maar door. Onze aarde draait in één jaar een cirkel om de zon. Zo ontstaat de kringloop van de jaargetijden. Wat zit alles toch mooi in elkaar! Maar bergen afval, stinkend water en vieze lucht doen het leven op aarde geen goed. Veel mensen maken zich dan ook zorgen over het milieu. Als het klimaat verandert, hoe ziet de wereld er dan later uit?

Week 1  De leefomgeving
Ha fijn, een beetje warmer in ons land, denken we misschien. Maar als het klimaat warmer wordt, zo zien we in de film, stijgt het zeewater en dat kan leiden tot overstromingen. We bekijken het leven in het water van de sloot of vijver heel nauwkeurig. Dieren en planten in het water kunnen niet zonder elkaar. Samen vormen ze een ecosysteem. Een duur woord voor leefomgeving. We leren ook wat een voedselketen is. De een eet de ander: groene kool – rups – koolmees – sperwer. Als de sperwer dood is, komen maden, kevers en schimmels hem opruimen.

Week 2  Water
Onze aarde ziet er vanuit het heelal blauw uit. We ontdekken in de film waarom dat zo is. Wat een mooie dieren zwemmen er in de Noordzee voor onze kust! We leren hoe de kringloop van water eruitziet. Op de tekening zien we het voor onze ogen gebeuren. Wisten jullie dat het hier zonder de warme Golfstroom een stuk kouder zou zijn in de winter? ‘De zee geeft en de zee neemt,’ zeggen mensen die aan een kust wonen. Dat blijkt tijdens de tsunami in 2004 in Azië.

Week 3   Milieuvervuiling
De mensen van de Milieudienst komen in actie als er klachten zijn over herrie, stank, vuile grond of water. Al dat afval geeft bergen werk voor de vuilophalers. Het meeste afval wordt verbrand. Tof dat we afval scheiden, glas, plastic, kleding en oud papier. Zo kan het opnieuw gebruikt worden. Vuil rioolwater weer schoonmaken is erg belangrijk voor het milieu, maar het kost ook wat. Daarom moeten we geen schoon water verspillen en zo min mogelijk gif spuiten op het land. Minder stroom of gas gebruiken helpt het milieu te sparen. Wie bomen kapt voor hout of papier moet niet vergeten weer nieuwe te planten. Een mooi voorbeeld van duurzaamheid.

Week 4   Leven en dood
Bergen liggen maar stil te liggen, maar sommige komen plots tot leven met een uitbarsting van lava, gas en stenen. Alles wat leeft begint klein, ook mensen. Door te groeien worden we groter en sterker. Later worden we weer zwakker en dan gaan we dood. Aan elk leven komt een einde. Dat maakt ons vaak verdrietig, maar veel mensen geloven dat hun geest verder leeft in een hemel. Hindoes en boeddhisten geloven dat de geest terugkeert in een ander lichaam (reïncarnatie). De levenskringloop van veel insecten is bijzonder. Kijk maar een vlinder. Uit een eitje groeit een rups die via een pop verandert in een prachtige vlinder. Net zo interessant is het levensverhaal van een paling.

Week 5   Ons zonnestelsel
De zon staat 150 miljoen kilometer van de aarde, maar is toch onmisbaar voor het leven hier. De zon is een enorme bol vol energie. We ontdekken dat alle sterren ook weer zonnen zijn, met eigen planeten. Rond planeten draaien vaak weer manen, zoals bij onze planeet Aarde. We leren veel over Mars, Venus en de andere planeten van onze zon. Van elke planeet kunnen we een clip bekijken. Op onze maan zijn geen wind en regen. Daarom moet de eerste voetstap van Neil Armstrong er nog steeds staan, zeggen ze.