info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

De drukke leuke laatste weken

De leesclub ging naar het Muiderslot. Dat hadden de deelnemers van de leesclub nog tegoed bij het thema Middeleeuwen, maar door de coronamaatregelen was het bezoek uitgesteld. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat zij een kasteel binnenliepen, dus dat was best indrukwekkend.

Voor de afsluiting van het thema Communicatie waren er gastsprekers in de bovenbouw. Zij vertelden over hun werk als verpleegkundige en over het menselijk lichaam.

Met warm weer werken groep 3 en 4 buiten. Ze rennen in de juiste volgorde van tiental naar tiental. Maar tussen de tientallen dreigt een douche door het waterpistool. Dat is nog eens een leuke manier van leren en werken.

Ook hebben de leerlingen door een speeddate kennisgemaakt met de leerlingen van de Waterinkschool. Het volgende schooljaar gaan onze twee scholen namelijk nauw samenwerken.

En twee leerlingen van groep 7 vertegenwoordigden onze school tijdens een gesprek met de burgemeester over leuke plannen en goede ideeën voor kinderen en jongeren in Soest.

Mylo Freeman kwam bij de onderbouw op bezoek. Zij las voor uit haar boeken en ze tekende en schilderde prinses Arabella.