info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Bewegend leren

Hoe werkt het? De kinderen kiezen een kaartje met een woord. In het woord ontbreekt de middenklank. En dat zijn klanken zoals eu, ui en uu. Op het plein staan de juiste letters. De bedoeling is dat de leerlingen het hele woord bij de juiste letter schrijven. Dat doen ze graag en het liefst ook snel. Dus ze rennen met veel plezier heen en weer tussen de tafel met de kaartjes en de juiste letters. Zo lijkt leren soms helemaal vanzelf te gaan.