info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Vacature Taalklas voor nieuwkomers

Wij zoeken een leerkracht voor de taalklas voor nieuwkomers.

Wie zijn wij? 

De taalklas nieuwkomers is een Soest-brede organisatie die is gehuisvest in de Plantage en gefaciliteerd wordt door OBS de Egelantier van STEV. Leerlingen van groep 3 t/m 8 die nieuwkomers zijn in Soest/ Soesterberg dienen door andere PO-scholen verwezen te worden naar de Taalklas Nieuwkomers.

De Egelantier is een openbare basisschool in Soest, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. Zij leren van en met elkaar. Onze school is een fijne plek waar je kennismaakt met verschillende culturen en religieuze achtergronden.
Naast de verplichte leerstof taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie besteden wij extra aandacht aan kunst en cultuur, zoals muziek en beeldende vorming. Die kunstvakken zijn niet alleen leuk, maar helpen de kinderen ook bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen, concentratievermogen en leerplezier. Door middel van projectonderwijs bereiden wij leerlingen voor op de multiculturele samenleving in de 21e eeuw.

De Egelantier is een kleine school met ongeveer 130 leerlingen. Het team is betrokken, professioneel en meedenkend. Binnen de school is er in de ochtend een speciale groep voor nieuwkomers. Nieuwkomers zijn kinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in een reguliere groep. Voor deze bijzondere groep zoeken wij een leerkracht, want één huidige leerkracht gaat andere werkzaamheden doen.

Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een leuke, ervaren en creatieve leerkracht die nieuwkomers graag de Nederlandse taal wil leren. Je werkt samen met je duo en een ondersteuner. Het lesprogramma van de ochtend bestaat uit klankonderwijs, taal, woordenschat, lezen, schrijven en rekenen. In de middag draaien de nieuwkomers meestal mee met de reguliere groep voor o.a. de creatieve vakken.

De samenstelling van de taalklas voor nieuwkomers kan gedurende het jaar variëren. De klas zit momenteel erg vol met 20 leerlingen en ze hebben een zeer gedifferentieerde onderwijsbehoefte. Dit kunnen er in de loop van het jaar meer of minder worden.

We werken met de methodes Mondeling Nederlands nieuw, Horen, zien en schrijven, Veilig leren lezen Kim-versie en PBS voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Voor schooljaar 21-22 is de aanschaf van Logo 3000 goedgekeurd.

Ons bestuur: STEV 
Onze school is een onderdeel van Stichting Eem Vallei (STEV). STEV bestaat uit 15 openbare en zelfstandige basisscholen, waar lef, ambitie en trots de boventonen voeren. Medewerkers en leerlingen hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten. Bij ons hoef je niet binnen de lijntjes te kleuren en we willen ook niet dat je buiten de boot valt.
Wij geloven dat wij met elkaar in een mini-maatschappij leren en samenleven. De culturele diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders verrijken onze blik op de wereld. Want wij leren de verschillen en overeenkomsten in de ander te zien en te waarderen.

STEV wil graag een diverse en inclusieve organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze leerlingen.

Praktische zaken 
De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk voor 0,5-1 WTF je werkdagen zijn bespreekbaar.

Functie eisen 
Je dient de PABO succesvol te hebben afgerond en het liefst heb je al meer dan 5 jaar lesgevende ervaring. Het is van meerwaarde als je zelf één of meerdere andere talen spreekt of internationale (werk)ervaring hebt. Je dient oog te hebben voor culturele verschillen en de verscheidenheid te omarmen.

Wat bieden wij:

  • Ondersteuning door collega’s en een intern begeleider
  • Een betrokken team dat met elkaar samenwerkt
  • Bij goed functioneren een uitzicht op een vaste aanstelling
  • Salarisschaal L10
  • Wij hanteren de CAO PO
  • Voor verdere ontwikkeling bieden wij een breed opleidingen aanbod vanuit onze eigen STEV Academie
  • Je kunt als medewerker van STEV gebruik maken van een fietsplan of bedrijfsfitnessregeling

 

Spreekt dit je aan? Wij zien jouw reactie graag tegemoet. Bel of mail gerust als je eerst meer informatie wenst met Tjitske de Winne, schoolleider. Telefoonnummer is 06-82 56 41 53. Je kunt uiteraard ook je motivatiebrief en CV mailen naar: directie@bredeschoolsoest.nl

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure zullen referenties worden ingewonnen.