info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Leerkracht groep 6

Wij zoeken een leuke leerkracht voor groep 6  voor de vrijdag  

Wie zijn wij?
De Egelantier is een openbare basisschool in Soest, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. Zij leren van en met elkaar. Onze school is een fijne plek waar je kennismaakt met verschillende culturen en religieuze achtergronden.  

Naast de verplichte leerstof taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie besteden wij extra aandacht aan kunst en cultuur, zoals muziek en beeldende vorming. Die kunstvakken zijn niet alleen leuk, maar helpen de kinderen ook bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen, concentratievermogen, samenwerken en leerplezier.  Door projectonderwijs bereiden wij leerlingen voor op de multiculturele samenleving in de 21e eeuw. Het team waar je in komt te werken is betrokken, professioneel en meedenkend.   

De Egelantier is een kleine school met ongeveer 120 leerlingen. Binnen de school is er een speciale groep voor Nieuwkomers (Soest breed) en er is een Taal Schakelklas (Soest breed). Je komt in een professioneel en onderwijskundig team terecht en zal samenwerken met je duo, collega’s en leerkrachtondersteuners. Jouw werk gaat verder dan je klaslokaal. 

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor groep 6 op vrijdagen, die de kinderen een rijke leeromgeving kan bieden, uitdaagt en de nieuwsgierigheid prikkelt.  In onze groep werken we met de methode Alles-in-1. Bij Alles-in-1 worden taal, spelling en lezen gekoppeld aan thematische teksten, verhalen en gedichten. Daarnaast komen de thematische begrippen ook terug bij expressie en praktische vaardigheden. Bij Alles-in-1 worden alle vakken en vaardigheden, met uitzondering van rekenen, handschrift ontwikkeling en bewegingsonderwijs, in thematische samenhang aangeboden. 

Naast onze rekenmethode Wereld in getallen werken we ook met het programma ‘Met sprongen vooruit’. Hierbij zijn de coöperatieve spelvormen en het bewegend leren rekenen de basis en kunnen worden ingezet als opwarmer, maar ook als circuitvorm.  

De ingangsdatum is zo snel als mogelijk voor vrijdagochtend groep 6. Het gaat om 0,1 WTF. Indien gewenst kan er in overleg meer uren en dagen gewerkt worden waarbij er mogelijkheden kunnen zijn bij zowel andere bovenbouwgroepen als bij de groep 1/2.  

De vacature is ontstaan wegens groei van de school en per direct invulbaar. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure zullen er referenties worden ingewonnen.  

STEV
Onze school is een onderdeel van Stichting Eem Vallei (STEV).
 STEV bestaat uit 13 openbare en zelfstandige basisscholen, waar lef, ambitie en trots de boventonen voeren. Medewerkers en leerlingen hebben hier een plek om zichzelf te ontwikkelen, vaardigheden te vergroten en talenten te benutten. Bij ons hoef je niet binnen de lijntjes te kleuren en we willen ook niet dat je buiten de boot valt. Wij geloven dat wij met elkaar in een mini-maatschappij leren en samenleven. De culturele diversiteit van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders verrijken onze blik op de wereld. Want wij leren de verschillen en overeenkomsten in de ander te zien en te waarderen.