info@bredeschoolsoest.nl 035 - 609 92 70

Plannen van de leerlingenraad

Er zitten vijf leerlingen in de leerlingenraad: Lana, Selman, Ela, Roida en Dilaylah. Zij hebben met juf Petra en Jochem van Balans plannen gemaakt voor de school en de wijk. Zij denken daarbij natuurlijk aan allerlei leuke dingen, zoals meer schoolreisjes, meer buiten spelen en minder werken. Maar ook hebben zij serieuze plannen: meer wetenschap en techniek, meer taakjes, zoals de telefoon opnemen, een lagere klas begeleiden en afval opruimen. De komende tijd gaan we aan de slag om de plannen uit te werken.